Студенты уже сейчас начинают готовиться к сдаче диплома.

Старательные студенты начинают готовить дипломную работу еще в декабре

Суббота, 14 Январь 2012 10:29
Студенты уже сейчас начинают готовиться к сдаче диплома.
Что нужно сделать для успешной сдачи диплома? Вот с чего нужно начать...

Главное для успешного начала работы над дипломом - написание правильного содержания. Предлагаю вашему вниманию содержание дипломной работы получившей оценку «отлично» в 2011 г. (Харьков, университет им. В.Н. Каразина)

ЗМІСТ

 

Вступ                                                                                                                        5

Розділ 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності                                    9

1.1.     Економічна сутність інвестицій, стратегічні цілі

та напрями управління інвестиційною діяльністю                              9

1.2.     Механізми забезпечення інвестиційної діяльності в

країнах світу                                                                                           18

1.3.    Методика дослідження механізмів розвитку

інвестиційної діяльності в країнах світу                                             27

Висновки до першого розділу                                                                      30

Розділ 2. Інвестування в сучасних світогосподарських процесах та

світовий досвід залучення інвестицій                                             32

2.1.    Інвестиційна політика в економічно розвинених країнах                 32

2.2.    Інвестування у країнах з перехідною економікою                             40

2.3.    Досвід створення умов для залучення інвестицій у

країнах, що розвиваються                                                                     46

Висновки до другого розділу                                                                       52

Розділ 3. Світовий досвід з розробки механізмів залучення

інвестицій та шляхи їх використання на теренах України

та Харківської області                                                                        54

3.1.    Використання світового досвіду розробки цільових

інвестиційних програм в умовах України та прогноз притоку

прямих іноземних інвестицій на 2011 - 2012 роки                             54

3.2.             Інституційне забезпечення активізації інвестиційно-

інноваційної діяльності в Харківській області                                   62

3.3.             Реформування організаційної структури управління

інвестиційною діяльністю в Харківській області                               71

Висновки до третього розділу                                                                      78

Розділ 4. Охорона праці  та безпека в надзвичайних ситуаціях                 80

Висновки                                                                                                               87

Список використаних джерел                                                                           93

Додатки                                                                                                                101

Просмотров: 3070 | Дата публикации: Суббота, 14 Январь 2012 10:29

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.